ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190056
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010040
รหัส Obec 6 หลัก :
  190056
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกลางบ้านหนาด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ิban klang ban nad
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านบ้านกลาง
ตำบล :
  บ้านกลาง
อำเภอ :
  เมืองนครพนม
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48000
โทรศัพท์ :
  0807656472
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2465
อีเมล์ :
  bkyschool@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  -
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  28 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 09:04:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด


นายสุรศักดิ์ หอมอ่อน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน