ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190057
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010041
รหัส Obec 6 หลัก :
  190057
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bandongtong school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านดงต้อง
ตำบล :
  ดงขวาง
อำเภอ :
  เมืองนครพนม
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48000
โทรศัพท์ :
  042-578003,042-578004
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/10/2480
อีเมล์ :
  dongtong_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดงขวาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 10:49:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน