ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงติ้ว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190059
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010039
รหัส Obec 6 หลัก :
  190059
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดงติ้ว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bandongtiw
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านดงติ้ว
ตำบล :
  บ้านกลาง
อำเภอ :
  เมืองนครพนม
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48000
โทรศัพท์ :
  0-4205-2202
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2464
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านกลาง - ดงขวาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านกลาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  31.9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 สิงหาคม 2561 เวลา 14:09:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดงติ้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงติ้ว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน