ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงยอ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190060
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010037
รหัส Obec 6 หลัก :
  190060
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดงยอ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bandongyor
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านดงยอ
ตำบล :
  บ้านกลาง
อำเภอ :
  เมืองนครพนม
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48000
โทรศัพท์ :
  0
โทรสาร :
  0
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15/06/2502
อีเมล์ :
  dongyo_nkp@thaimail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านกลาง-ดงขวาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านกลาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  29 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  29 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:29:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดงยอผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงยอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน