ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาคอกควาย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190061
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010019
รหัส Obec 6 หลัก :
  190061
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาคอกควาย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannakogkhwai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านนาคอกควาย
ตำบล :
  ดงขวาง
อำเภอ :
  เมืองนครพนม
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48000
โทรศัพท์ :
  042578259
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/01/2475
อีเมล์ :
  dlit48010019.1@nkpedu1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดงขวาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:41:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาคอกควาย


นายศุภลักษณ์ ศรีบุตตะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคอกควาย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน