ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกกไฮ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190062
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010020
รหัส Obec 6 หลัก :
  190062
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกกไฮ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankokhai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านกกไฮ
ตำบล :
  ในเมือง
อำเภอ :
  เมืองนครพนม
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48000
โทรศัพท์ :
  0833283017
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 มีนาคม 2522
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดงขวาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:16:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกกไฮ


นายศมากร เกดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกไฮ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน