ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองญาติ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190065
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010059
รหัส Obec 6 หลัก :
  190065
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองญาติ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongyat school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านหนองญาติ
ตำบล :
  หนองญาติ
อำเภอ :
  เมืองนครพนม
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48000
โทรศัพท์ :
  0-4250-3522
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2473
อีเมล์ :
  nongyatschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลหนองญาติ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 ตุลาคม 2563 เวลา 15:42:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองญาติ


นายพฤติพงษ์ ชาวนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองญาติ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน