ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงโชค
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190066
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010060
รหัส Obec 6 หลัก :
  190066
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดงโชค
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bandongchoke
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านดงโชค
ตำบล :
  หนองญาติ
อำเภอ :
  เมืองนครพนม
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48000
โทรศัพท์ :
  0968989099
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 กันยายน 2484
อีเมล์ :
  sh066@nkpedu1.org
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองญาติ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:57:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดงโชค


นายศุภมาศ กุลตังวัฒนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงโชค

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน