ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำพอก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190067
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010061
รหัส Obec 6 หลัก :
  190067
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคำพอก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Khamphok
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านคำพอก
ตำบล :
  หนองญาติ
อำเภอ :
  เมืองนครพนม
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48000
โทรศัพท์ :
  0
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2548
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองญาติ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  19 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 09:29:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคำพอก


นายณัฐธัญพงศ์ เทียนธีรปัญญา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำพอก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน