ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่าภูมี-คำธาตุ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190068
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010062
รหัส Obec 6 หลัก :
  190068
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเหล่าภูมี-คำธาตุ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banloupumikhamthat
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านบ้านเหล่าภูมี
ตำบล :
  หนองญาติ
อำเภอ :
  เมืองนครพนม
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48000
โทรศัพท์ :
  042-530903
โทรสาร :
  042-530903
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25/08/2485
อีเมล์ :
  banloupumikhamthat@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หนองญาตินาราชควาย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองญาติ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 เมษายน 2562 เวลา 12:19:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเหล่าภูมี-คำธาตุ


นางกฤติยา โพธิ์เสนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าภูมี-คำธาตุ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน