ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190092
รหัส Smis 8 หลัก :
  48020007
รหัส Obec 6 หลัก :
  190092
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแก้วปัดโป่ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKAEWPADPONG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านแก้วปัดโป่ง
ตำบล :
  ไชยบุรี
อำเภอ :
  ท่าอุเทน
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48120
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28 เมษายน 2541
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ไชยบุรี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไชยบุรี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 กรกฎาคม 2562 เวลา 12:00:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง


นายสุรชัย บุญญศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2