ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลวัดพระธาตุพนม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190115
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010120
รหัส Obec 6 หลัก :
  190115
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลวัดพระธาตุพนม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  AnupanWatphrathatphanom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านสระพังทอง
ตำบล :
  ธาตุพนม
อำเภอ :
  ธาตุพนม
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48110
โทรศัพท์ :
  0-4254-1077
โทรสาร :
  0-4254-1077
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2457
อีเมล์ :
  watphathat_news@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  51 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 05:21:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลวัดพระธาตุพนม


นายประชาชาติ รัตนวรรณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดพระธาตุพนม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน