ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190116
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010123
รหัส Obec 6 หลัก :
  190116
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banhuabungthung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านหัวบึงทุ่ง
ตำบล :
  ธาตุพนมเหนือ
อำเภอ :
  ธาตุพนม
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48110
โทรศัพท์ :
  0-4254-0704
โทรสาร :
  0-4254-0704
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 /05/2490
อีเมล์ :
  huabung56@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ธาตุพนม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  58 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:44:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ)


นางวราภรณ์ ชาเรืองเดช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน