ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 0 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านธาตุพนม (พิทักษ์วิทยา)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190117
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010121
รหัส Obec 6 หลัก :
  190117
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านธาตุพนม (พิทักษ์วิทยา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banthatpanom[Pitakwittaya]
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านธาตุพนม
ตำบล :
  ธาตุพนม
อำเภอ :
  ธาตุพนม
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48110
โทรศัพท์ :
  042-540834
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 สิงหาคม 2476
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พระธาตุพนม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลธาตุพนม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  52 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 03:30:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านธาตุพนม (พิทักษ์วิทยา)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธาตุพนม (พิทักษ์วิทยา)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน