ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวดอน(สำนักงานสลากฯ)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190118
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010122
รหัส Obec 6 หลัก :
  190118
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากฯ)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Huadon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านเกษตรสมบูรณ์
ตำบล :
  ธาตุพนม
อำเภอ :
  ธาตุพนม
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48110
โทรศัพท์ :
  0847984202
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18/06/2482
อีเมล์ :
  eggamin006@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ธาตุพนมใต้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  54 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 18:35:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหัวดอน(สำนักงานสลากฯ)


นายเอกมินทร์ ชินโคตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวดอน(สำนักงานสลากฯ)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน