ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190119
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010147
รหัส Obec 6 หลัก :
  190119
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พระกลางวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Phra Klang Witthayakhan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านเหล่าน้อย
ตำบล :
  พระกลางทุ่ง
อำเภอ :
  ธาตุพนม
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48110
โทรศัพท์ :
  0-4254-1619
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  00
อีเมล์ :
  pakangvit@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พระธาตุพนม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พระกลางทุ่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  52 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 12:31:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร


นายประทีป ขุมทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระกลางวิทยาคาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน