ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนมรุกขนคร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190120
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010148
รหัส Obec 6 หลัก :
  190120
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  มรุกขนคร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  marukkanakron
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านหลักศิลาใต้
ตำบล :
  พระกลางทุ่ง
อำเภอ :
  ธาตุพนม
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48110
โทรศัพท์ :
  541248
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  02/04/2519
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พระกลางทุ่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  53 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 14:41:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนมรุกขนคร


นายพนิชย์ แก้วมณีชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนมรุกขนคร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน