ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกุดแคน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190124
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010151
รหัส Obec 6 หลัก :
  190124
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองกุดแคน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNONGKUTKAN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   15   บ้านหนองกุดแคน
ตำบล :
  พระกลางทุ่ง
อำเภอ :
  ธาตุพนม
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48110
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 มิถุนายน 2482
อีเมล์ :
  nkk2552@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พระธาตุพนม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.พระกลางทุ่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  52 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 14:22:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองกุดแคน


นายสุทัศน์ สุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุดแคน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน