ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190126
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010138
รหัส Obec 6 หลัก :
  190126
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNAMKAM(SITTIPONNUKUL)SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านน้ำก่ำ
ตำบล :
  น้ำก่ำ
อำเภอ :
  ธาตุพนม
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48110
โทรศัพท์ :
  0-4205-9330
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 เมษายน 2456
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ฝั่งแดงน้ำก่ำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  น้ำก่ำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มกราคม 2561 เวลา 10:54:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)


นายสาทิต วารีย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน