ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคับพวง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190128
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010140
รหัส Obec 6 หลัก :
  190128
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคับพวง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankuppaung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านคับพวง
ตำบล :
  น้ำก่ำ
อำเภอ :
  ธาตุพนม
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48110
โทรศัพท์ :
  0847984202
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26 /09/2499
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ฝั่งแดงน้ำก่ำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทต.น้ำก่ำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  67 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 ตุลาคม 2561 เวลา 09:45:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคับพวง


นางภิญญตา พันธรักษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคับพวง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน