ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทรายมูลคำผักแพว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190129
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010141
รหัส Obec 6 หลัก :
  190129
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทรายมูลคำผักแพว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bansaimoonkampakpeaw
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านทรายมูล
ตำบล :
  น้ำก่ำ
อำเภอ :
  ธาตุพนม
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48110
โทรศัพท์ :
  0-4253-4730
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 มิถุนายน 2482
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ฝั่งแดงน้ำก่ำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลน้ำก่ำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  68 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09:54:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทรายมูลคำผักแพว


นายกฤษเรศ พิมพิลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรายมูลคำผักแพว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน