ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190130
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010142
รหัส Obec 6 หลัก :
  190130
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทู้(สามัคคีวิทยา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANTOO[SAMAKKEEVTITTAYA]
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านทู้
ตำบล :
  น้ำก่ำ
อำเภอ :
  ธาตุพนม
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48110
โทรศัพท์ :
  560104
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4 มิถุนายน 2472
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  น้ำก่ำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:28:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน