ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนข้าวหลาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190132
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010136
รหัส Obec 6 หลัก :
  190132
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนข้าวหลาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  donkhowlam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านดอนข้าวหลาม
ตำบล :
  น้ำก่ำ
อำเภอ :
  ธาตุพนม
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48110
โทรศัพท์ :
  0885615049
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2499
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ฝั่งแดงน้ำก่ำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  น้ำก่ำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  68 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 13:28:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนข้าวหลาม


นายวิวัฒน์ อินทร์ติยะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนข้าวหลาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน