ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชาติพัฒนาสันติสุข
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190133
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010160
รหัส Obec 6 หลัก :
  190133
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านชาติพัฒนาสันติสุข
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺBanchatpattanasantisook
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านชาติพัฒนาชาติไทย
ตำบล :
  อุ่มเหม้า
อำเภอ :
  ธาตุพนม
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48110
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กรกฎาคม 2527
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อุ่มเหม้านาหนาด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อุ่มเหม้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  74 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 06:15:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านชาติพัฒนาสันติสุข


นายสุชาติ แสนสุภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชาติพัฒนาสันติสุข

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน