ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190134
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010144
รหัส Obec 6 หลัก :
  190134
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bantongsriburbanvittayakarn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านต้อง
ตำบล :
  ฝั่งแดง
อำเภอ :
  ธาตุพนม
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48110
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2463
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ฝั่งแดงน้ำก่ำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ฝั่งแดง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  ุ60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 10:26:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)


นายไพบูลย์ ฤๅชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน