ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190135
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010145
รหัส Obec 6 หลัก :
  190135
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banfangdaeng (prathepwooramunee u-pathan)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านฝั่งแดง
ตำบล :
  ฝั่งแดง
อำเภอ :
  ธาตุพนม
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48110
โทรศัพท์ :
  0-4205-8352
โทรสาร :
  042058352
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 สิงหาคม 2483
อีเมล์ :
  banfangdaeng@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ฝั่งแดง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  62 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 13:35:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)


นางวราภรณ์ ชาเรืองเดช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน