ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขอนกองโพนทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190136
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010133
รหัส Obec 6 หลัก :
  190136
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านขอนกองโพนทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankhonkongpontong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านขอนกองใหม่
ตำบล :
  นาหนาด
อำเภอ :
  ธาตุพนม
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48110
โทรศัพท์ :
  0-4254-2006
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2481
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อุ่มเหม้านาหนาด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลนาหนาด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  62 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 11:23:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านขอนกองโพนทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขอนกองโพนทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน