ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำชะอี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190138
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010135
รหัส Obec 6 หลัก :
  190138
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคำชะอี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankamchaei
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านคำชะอี
ตำบล :
  นาหนาด
อำเภอ :
  ธาตุพนม
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48110
โทรศัพท์ :
  042-560108
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 สิงหาคม 2480
อีเมล์ :
  Bankhamchaei@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลนาหนาด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 18:30:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคำชะอี


นางนพมาศ ทองวิทยาพร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำชะอี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน