ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190140
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010157
รหัส Obec 6 หลัก :
  190140
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อุ่มเหม้าวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ummaowittayakhan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านโนนงาม
ตำบล :
  อุ่มเหม้า
อำเภอ :
  ธาตุพนม
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48110
โทรศัพท์ :
  0818739657
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 สิงหาคม 2480
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อุ่มเหม้านาหนาด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อุ่มเหม้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  67 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 11:12:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร


นายวิไลศิลป์ แสงสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน