ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโสกแมว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190143
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010159
รหัส Obec 6 หลัก :
  190143
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโสกแมว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  sokmaew
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านโสกแมว
ตำบล :
  อุ่มเหม้า
อำเภอ :
  ธาตุพนม
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48110
โทรศัพท์ :
  534832
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อุ่มเหม้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  74 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 09:55:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโสกแมว


ว่าที่ร้อยตรีวีระชัย กานิล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกแมว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน