ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190144
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010155
รหัส Obec 6 หลัก :
  190144
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแสนพันหมันหย่อน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BanSanpanManyon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านแสนพันท่า
ตำบล :
  แสนพัน
อำเภอ :
  ธาตุพนม
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48110
โทรศัพท์ :
  0885630640
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2464
อีเมล์ :
  spm48010155@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลแสนพัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  42 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 14:58:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน


นางฐิติรัตน์ เพ็ชรอินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน