ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดฉิม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190146
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010114
รหัส Obec 6 หลัก :
  190146
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกุดฉิม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Kudchim school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านกุดฉิมน้อย
ตำบล :
  กุดฉิม
อำเภอ :
  ธาตุพนม
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48110
โทรศัพท์ :
  042-053520
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2464
อีเมล์ :
  bankudchimschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กุดฉิม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  47 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  19 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 เมษายน 2563 เวลา 18:22:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกุดฉิม


นายธวัชชัย พรมอารักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดฉิม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน