ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองฯ)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190148
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010115
รหัส Obec 6 หลัก :
  190148
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองฯ)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Donnanghong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านดอนนางหงส์
ตำบล :
  ดอนนางหงส์
อำเภอ :
  ธาตุพนม
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48110
โทรศัพท์ :
  0-4205-3147
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4 พฤษภาคม 2456
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พระธาตุมรุกขนคร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตำบลดอนนางหงส์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 13:46:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองฯ)


นายประกาศิต วรศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองฯ)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน