ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190152
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010118
รหัส Obec 6 หลัก :
  190152
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาแกบึงเหล็ก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BAN NAKAEBUENGLAK
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านนาแก
ตำบล :
  ดอนนางหงส์
อำเภอ :
  ธาตุพนม
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48110
โทรศัพท์ :
  086-2296-90-0
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 สิงหาคม 2483
อีเมล์ :
  kanok55555@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอนนางหงส์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  39 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:41:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก


นางมลิวัลย์ ตูมสี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน