ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190153
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010119
รหัส Obec 6 หลัก :
  190153
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Khoksawang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านโคกสว่าง
ตำบล :
  ดอนนางหงส์
อำเภอ :
  ธาตุพนม
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48110
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 สิงหาคม 2483
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พระธาตุมรุกขนคร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอนนางหงส์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 14:26:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ)


นายภัทรพล บุญโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน