ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190155
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010126
รหัส Obec 6 หลัก :
  190155
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นาถ่อนท่าวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nathonthawittayakhan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านนาถ่อนท่า
ตำบล :
  นาถ่อน
อำเภอ :
  ธาตุพนม
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48110
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2481
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  นาถ่อนโพนแพง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาถ่อน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:17:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร


นางกาญจนา มาประสพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน