ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงยอ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190156
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010127
รหัส Obec 6 หลัก :
  190156
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดงยอ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BanDongyo
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านดงยอ
ตำบล :
  นาถ่อน
อำเภอ :
  ธาตุพนม
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48110
โทรศัพท์ :
  042575225
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 สิงหาคม 2483
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  นาถ่อนโพนแพง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาถ่อน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  43 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2562 เวลา 14:57:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดงยอ


นายสุรพล พลเชียงขวาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงยอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน