ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190157
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010128
รหัส Obec 6 หลัก :
  190157
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Phon Bok Hua Khua Witthayakhan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านโพนบก
ตำบล :
  นาถ่อน
อำเภอ :
  ธาตุพนม
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48110
โทรศัพท์ :
  0810539545
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 สิงหาคม 2500
อีเมล์ :
  Phonbokschool54@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาถ่อน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 14:22:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร


นางสาวชวนพิศ บุบผา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน