ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงป่ายูง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190159
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010130
รหัส Obec 6 หลัก :
  190159
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดงป่ายูง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BanDongphayong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านดงป่ายูง
ตำบล :
  นาถ่อน
อำเภอ :
  ธาตุพนม
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48110
โทรศัพท์ :
  0813206833
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มกราคม 2500
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  นาถ่อนโพนแพง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาถ่อน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  44 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  32 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2562 เวลา 13:41:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดงป่ายูง


นายพงษ์นรินทร์ อินทรพรหม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงป่ายูง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน