ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนแพง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190160
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010152
รหัส Obec 6 หลัก :
  190160
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโพนแพง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Phonphang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านโพนแพง
ตำบล :
  โพนแพง
อำเภอ :
  ธาตุพนม
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48110
โทรศัพท์ :
  0983431590
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พฤษภาคม 2482
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  นาถ่อนโพนแพง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพนแพง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  37 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  33 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 14:04:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโพนแพง


นายอภิเษก บัวชุม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนแพง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน