ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190162
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010154
รหัส Obec 6 หลัก :
  190162
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  tan kud yangdeaw nonsomboon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านตาลกุด
ตำบล :
  โพนแพง
อำเภอ :
  ธาตุพนม
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48110
โทรศัพท์ :
  0870548358
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29/11/2442
อีเมล์ :
  sahachai8358@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพนแพง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:22:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์


นายสหชัย ชัยศิริรัตนดำรง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน