ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190163
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010205
รหัส Obec 6 หลัก :
  190163
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ANUBANNAKAEPHADUNGRATCHAKITCHAROEN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านนาแก
ตำบล :
  นาแก
อำเภอ :
  นาแก
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48130
โทรศัพท์ :
  527052
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2458
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาแก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  63 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:53:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ


นายหงษา วงค์จำปา
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน