ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190164
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010206
รหัส Obec 6 หลัก :
  190164
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BanKokklangkaengnoi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านโคกกลางแก้งน้อย
ตำบล :
  นาแก
อำเภอ :
  นาแก
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48130
โทรศัพท์ :
  0908408489
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2499
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาแก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:12:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์)


นายพรศักดิ์ แสนมิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน