ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาป่งคอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190166
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010208
รหัส Obec 6 หลัก :
  190166
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาป่งคอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNAPONGCONG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านนาป่งคอง
ตำบล :
  นาแก
อำเภอ :
  นาแก
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48130
โทรศัพท์ :
  0934135467
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2490
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาแก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 ธันวาคม 2563 เวลา 12:55:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาป่งคอง


ว่าที่ร้อยตรีเบ็ญจา หงษาชุม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาป่งคอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน