ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190167
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010217
รหัส Obec 6 หลัก :
  190167
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannakaenoi (NTP. upatum)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านนาแกน้อย
ตำบล :
  บ้านแก้ง
อำเภอ :
  นาแก
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48130
โทรศัพท์ :
  0810493523
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2485
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านแก้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  56 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 11:21:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)


นายไมตรี เชื้อกุลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน