ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190169
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010219
รหัส Obec 6 หลัก :
  190169
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโพธิ์ศรี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  PHOSRI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านโพธิ์ศรี
ตำบล :
  บ้านแก้ง
อำเภอ :
  นาแก
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48130
โทรศัพท์ :
  0819653008
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 มีนาคม 2484
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านแก้งหนองสังข์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านแก้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  68 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 12:15:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี


นางดาราภัณฑ์ เครือคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน