ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาโสก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190170
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010220
รหัส Obec 6 หลัก :
  190170
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาโสก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Nasok
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านนาโสก
ตำบล :
  บ้านแก้ง
อำเภอ :
  นาแก
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48130
โทรศัพท์ :
  0872207424
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25 มกราคม 2477
อีเมล์ :
  leewise2010@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านแก้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  67 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:13:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาโสกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโสก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน