ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190171
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010221
รหัส Obec 6 หลัก :
  190171
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาทุ่งมั่ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Na Thung Mang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านหนองเรือทอง
ตำบล :
  บ้านแก้ง
อำเภอ :
  นาแก
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48130
โทรศัพท์ :
  042571014
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  07/06/2482
อีเมล์ :
  narai2499@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องการบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 09:45:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง


นายพิเชษฐ์ ใจเที่ยง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน