ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190174
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010242
รหัส Obec 6 หลัก :
  190174
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNONGYAPLONGKHAUSOONG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านหนองหญ้าปล้อง
ตำบล :
  สีชมพู
อำเภอ :
  นาแก
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48130
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/01/2484
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พิมานพุ่มแกสีชมพู
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  74 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:40:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน