ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190176
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010241
รหัส Obec 6 หลัก :
  190176
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansichomphumittraphapthi 164
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านโพนสนุก
ตำบล :
  สีชมพู
อำเภอ :
  นาแก
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48130
โทรศัพท์ :
  0895727356
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 เมษายน 2518
อีเมล์ :
  school.mtp164@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  72 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เวลา 11:55:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164


นายรัตนชัย ฝาระมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน